Download Mrt 2.59 – Dongle Mobile Repair Tool

Sharing is caring!

Download Mrt 2.59 – Dongle Mobile Repair Tool.Hiện tại Mrt phiên bản 2.59 vẫn chạy ngon,ít lỗi hơn Mrt 2.60 nên mình up lên cho bạn nào cần.

 

Download Mrt 2.59

MRT Version 2.59 WORLD FIRST UPDATE !!!

New Update add MTK 6771 new flash IC
ex;with this you can Format\Flash\Read Flash…with OPPO F9 Plus<128GB> Mobile Phone

New Update MTK Tools Format Support VIVO X21i Erase VIVO Account and lost mode

New Update VIVO QC Add Vivo Z1 and Z1i Support

Xiaomi<mi_Tool> add S2 erase account(this is a beta update)
Xiaomi<mi_tool> add S2 erase FRP

more news coming…

DOWNLOAD MRT: GOOGLE DRIVE

XEM THÊM: MRT 2.60 LASTUPDAE

 

Author: Gsm6G
Chia sẻ kỹ thuật phần mềm mobile miễn phí
Facebook.com/gsm6g, Pass mặc định: Gsm6G.Com

(Visited 2.490 times, 3 visits today)