Download Uni Android Tool (U.A.T) 9.0.1 Crack full

Sharing is caring!

Download Uni Android Tool (U.A.T) 9.0.1 Crack full-Tải UAT crack, Tool đa năng repair Android.

Download Uni Android Tool (U.A.T) 9.0.1 Crack full

1 số chức năng tool:

Download Uni Android Tool (U.A.T) 9.0.1 Crack full 2

Download Uni Android Tool (U.A.T) 9.0.1 Crack full 3

Hướng dẫn chạy tool:

  1. Giải nén ra – không thay đổi tên bất cứ thư mục hay tập tin nào
  2. Chạy file Open
  3. Đăng nhập bằng user : 1 và pass : 1
  4. Nếu báo lỗi socket error,server error, đóng tất cả và mở lại
  5. Nếu báo lỗi Access denied, vào C:\Windows\System32\drivers\etc , tắt thuộc tính Read only của file host
  6. Thưởng thức thôi :)

DOWNLOAD TOOL:

Default Password: Gsm6G.Com

Good Job!

Author: Gsm6G
Chia sẻ kỹ thuật phần mềm mobile miễn phí
Facebook.com/gsm6g, Pass mặc định: Gsm6G.Com

(Visited 1.710 times, 5 visits today)