TestPoint Oppo F7 – Checkpoint Pinout

Sharing is caring!

Testpoint Oppo F7 New boot, test-checkpoint pinout

Oppo F7 có nhiều loại main: ae soi xem đúng main nào thì test theo nhé! Tôi sẽ tìm tòi và tổng hợp các điểm pinout main oppo f7 tại đây.

Testpoint-pinout Oppo F7 CPH1821

testpoint-pinout oppo f7

2

Testpoint-pinout oppo f7 2

3

Edl TestPoint Oppo F7 - Checkpoint Pinout

Author: Gsm6G
Chia sẻ kỹ thuật phần mềm mobile miễn phí
Facebook.com/gsm6g, Pass mặc định: Gsm6G.Com

(Visited 11.203 times, 1 visits today)