(Free) Rom full Mobistar B223-Firmware B223 | Rom backup

Sharing is caring!

Rom full mobistar b223, tải-download miễn phí Rom mobistar b223 chip MTK, Tiện phá mã bảo vệ backup chia sẻ cho ae con máy cùi này

Rom full Mobistar B223

DOWNLOAD ROM: GOOGLE DRIVE

ROM FULL .BIN BACKUP TỪ MÁY SỐNG..AE CÓ THỂ FLASH QUA TOOL NÀY:

Good Job!

Author: Gsm6G
Chia sẻ kỹ thuật phần mềm mobile miễn phí
Facebook.com/gsm6g, Pass mặc định: Gsm6G.Com

(Visited 56 times, 1 visits today)