Hướng dẫn Bypass Micloud,Google account Xiaomi redmi 6a

Sharing is caring!

Hướng dẫn Bypass Micloud account,Google account Xiaomi redmi 6a Chip mtk by Spflashtool

Hướng dẫn Bypass Micloud,Google account Xiaomi redmi 6a

Hướng dẫn:

– Download file bypass:

Tiến hành:

– Trong file có cả file scatter và SP Flashtool, anh em dùng Flashtool chọn file Scatter rồi chuyển sang tab format, format phân vùng Persist như bên dưới:
+ add: 0xf000000
+ size: 0x4000000

Hướng dẫn Bypass Micloud,Google account Xiaomi redmi 6a 2

Hướng dẫn Bypass Micloud,Google account Xiaomi redmi 6a 3

Source: ST

Good Job!

Author: Gsm6G
Chia sẻ kỹ thuật phần mềm mobile miễn phí
Facebook.com/gsm6g, Pass mặc định: Gsm6G.Com

(Visited 267 times, 2 visits today)