• Home »
  • Solution »
  • Hướng dẫn đưa Sam Sung A8/A8+ 2018 về Download Mode & Recovery

Hướng dẫn đưa Sam Sung A8/A8+ 2018 về Download Mode & Recovery

Sharing is caring!

Hướng dẫn đưa Sam Sung A8/A8+ 2018 về chế độ Download Mode và Recovery, flash rom or wype data..

Hướng dẫn đưa Sam Sung A8/A8+ 2018 về Download Mode & Recovery

Hướng dẫn đưa Sam Sung A8/A8+ về Download Mode:

Power off , Giữ đồng thời 3 phím ( Power + Volume Up + Volume Down) 5-10s , màn hình Warning xuất hiện, bấm Volume Up để vào Download Mode.

Hướng dẫn đưa Sam Sung A8/A8+ về Recovery:

Giữ đồng thời ( Power + Volume Up) Màn hình hiện logo sam sung thì nhả Power, vẫn giữ Volume up, Đợi vài giây , điện thoại sẽ vào chế độ recovery.

Author: Gsm6G
Chia sẻ kỹ thuật phần mềm mobile miễn phí
Facebook.com/gsm6g, Pass mặc định: Gsm6G.Com

(Visited 395 times, 1 visits today)