Unlock Password Oppo F5-F5youth-A83-F9 New boot Security by MRT

Sharing is caring!

Unlock password oppo new security. Xóa mật khẩu oppo new boot bảo mật mới by MRT.

Hướng dẫn:

Tất cả phương pháp mới unlock oppo new boot đều phải tháo máy,chọc testpoin:

+ Oppo F5/F5Youth testpoin:

Oppo F5/F5Youth testpoin

+ Oppo A83 Testpoin:

Oppo A83 Testpoin

– Open MRT -> MTK Tool -> Boot: EMMC_Flash_Init_1 or Oppo_F5_only

Unlock Password Oppo F5-F5youth-A83

+ Oppo F9 testpoin:

Oppo F9 testpoin

Open MRT -> MTK Tool -> boot: EMMC_Flash_init_2

Unlock Password oppo f9 security

Unlock Password oppo f9 security 2

Good Job!
Source: Mrtteam
See More: Unlock Password Oppo F7 New Security success By MRT

TRUNG TÂM GIẢI MÃ-UNLOCK ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
– DỊCH VỤ PHẦN MỀM NHẬT ĐÔNG MOBILE – CALL/ZALO: 0982333930
– FACEBOOK: FB.ME/NHATDONGMOBI

(Visited 7,458 times, 6 visits today)