(Download) Tool Đọc Mã Giới Hạn Iphone hỗ trợ IOS 10.x.x

Tải, download Tool Đọc mã Giới Hạn Iphone (Iphone limited code) hỗ trợ ver Ios 10.x.x trở xuống..Hướng dẫn sử dụng Tool để đọc mã giới hạn iphone..

– Mật khẩu giới hạn là gì?

Mật khẩu giới hạn của iPhone cho phép bạn có thể khóa hay ẩn đi một số ứng dụng được Apple cài đặt sẵn trên iPhone mà chỉ khi có mật khẩu thì người dùng mới có thể thực hiện được hành động đã bị khóa.

Tool Đọc Mã Giới Hạn Iphone
Tool Đọc Mã Giới Hạn Cho Tất Cả Iphone Support Tới Ver Cao Nhất Ios 10.3.X
– Đọc Mã Giới Hạn Nhanh Gọn
– Có Thêm Chức Năng Đọc Thông tin iPhone
– Sao Lưu Dữ Liệu
– Reboot
– Đưa Máy Về Chế Độ Recovey
– Thoát Chế Độ DFU , Recovery

Hướng dẫn sử dụng tool để đọc mã giới hạn
– Backup bằng itunes hoặc bằng tool này ( Không đặt Password )
– Chuyển sang tab “Privacy” , Chọn đường dẫn đến folder backup trước đó,

Tool Đọc Mã Giới Hạn Iphone 2

– Click “Phang”
– Done.

Download link: Google drive

Pass Extract: Gsm6G.Com

Good job!

TRUNG TÂM GIẢI MÃ-UNLOCK ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
– DỊCH VỤ PHẦN MỀM NHẬT ĐÔNG MOBILE – CALL/ZALO: 0982.333.930
– FACEBOOK: FB.ME/NHATDONGMOBILE